Termeni și condiții pentru utilizarea serviciului Notificarea.ro1. Introducere


Vă mulțumim că folosiți Notificarea.ro.

Pentru a putea folosi serviciul nostru, trebuie să fiți de acord cu Termenii de față. Citiți-i cu atenție. Dacă nu înțelegeți Termenii sau nu acceptați o parte din aceștia, atunci nu ar trebui să utilizați serviciul Notificarea.ro.


2. Ce este notificarea.ro


Notificarea.ro este o aplicație software ca serviciu care vă permite să apelați la serviciile noastre de generare și transmitere a notificărilor de plată către partenerii dumneavoastră rău platnici. Aplicația software ca serviciu Notificarea.ro este proprietate exclusivă a Societății pentru Tipar Notificarea.ro - Societate cu răspundere limitată, cu sediul în București, str. Avionului nr. 26, et. 1, Sector 1, CUI 39599623. Datele de identificare ale societății sunt cele înscrise în Registrul Comerțului (www.onrc.ro), dispozițiile art. 21 Cod civil fiind aplicabile.


3. Cum funcționează notificarea.ro


Pentru utilizarea serviciilor notificarea.ro, trebuie să înregistrați compania dumneavoastră în sistemul nostru și să urmați pașii necesari pentru generarea și comunicarea notificărilor prin serviciul nostru, completând cu atenție datele relevante în fiecare câmp. Aveți responsabilitatea realității și corectitudinii datelor introduse. Notificarea.ro nu își asumă nici o responsabilitate pentru date introduse greșit sau eronat de dumneavoastră.

Datele înscrise în notificare sunt cele introduse de dumnevoastră, inclusiv contul bancar în care solicitați debitorului realizarea plății. Notificarea.ro nu își asumă nici o responsabilitate pentru corectitudinea datelor pe care le introduceți în formular. Vă rugăm să verificați cu atenție aceste date înainte de a selecta opțiunea de plată a serviciului.


4. Care sunt modurile de comunicare a notificărilor generate prin serviciul nostru


În cadrul serviciilor prestate, Notificarea.ro vă oferă două căi de comunicare, prin poștă electronică, sau prin serviciile poștale sau de curierat, în scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și valoare declarată. Documentele care atestă comunicarea notificării către debitorul dumnevoastră sunt automat introduse în dosarul electronic al notificării comunicate odată ce recipisele sunt returnate de serviciile poștale.


5. Care este cadrul legal care reglementează notificarea de plată generată și transmisă prin serviciul nostru


SOCIETATEA PENTRU TIPAR NOTIFICAREA.RO furnizează serviciul Notificarea.ro conform obiectului său de activitate cod CAEN 8291 Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului. Notificarea de plată generată și transmisă prin utilizarea serviciului nostru pune în întârziere debitorul dumnevoastră conform art. 1.522 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil. În cazul neconformării la plată puteți să declanșați, în baza notificării transmise și a documentelor care atestă comunicarea cu debitorul, procedura judiciară a ordonanței de plată, reglementată de art. 1013-1025 Cod procedură civilă.


6. Contul dvs. Notificarea.ro


Pentru a folosi Notificarea.ro, aveți nevoie de un cont. Pentru a vă proteja contul, păstrați parola confidențială. Dvs. sunteți responsabil(ă) pentru activitatea care are loc în cont sau prin intermediul acestuia. Încercați să nu utilizați parola contului pentru aplicații terță parte. Dacă aflați că parola dvs. sau contul au fost folosite fără autorizația dvs. vă rugăm să ne sesizați de urgență la oricare dintre reperele disponibile în rubrica contact. Nu utilizați serviciul în mod necorespunzător. Puteți folosi serviciul numai în conformitate cu legislația, inclusiv cu legile și reglementările aplicabile privind exportul și reexportul. Sunteți responsabil(ă) pentru comportamentul și conținutul dvs. și trebuie să respectați politicile noastre de produs.


7. Garanții și declinarea responsabilității


Punem la dispoziție serviciul Notificarea.ro folosind un nivel rezonabil de pricepere și atenție și sperăm că veți folosi cu plăcere acest serviciu. Există totuși unele lucruri pe care nu le putem promite în privința serviciului Notificarea.ro. Cu excepția celor deja menționate, nu ne luăm alte angajamente legate de funcționalitatea specifică disponibilă prin serviciu, de fiabilitatea, disponibilitatea sau capacitatea acestui serviciu de a răspunde nevoilor dvs.

Vă informăm că Notificarea.ro nu utilizează datele dumnevoastră în nici un alt scop decât pentru prestarea efectivă a serviciului și nici nu va înstrăina aceste date fără acordul dumnevoastră.

8. Orice litigii ce reies din prezenții Termeni sau din utilizarea serviciului Notificarea.ro sau în legătură cu aceștia/acesta se vor supune legislației și instanțelor de la sediul social al furnizorului serviciului.